Stordal
Vår hovudsponsor:

Sparebanken More

Kulturstøtte frå:

Stordal Kommune - der folk trivst!
Møre og Romsdal fylke
Norsk Kulturråd

Tidlegare program

Her får du ei lita oversikt over program frå tidlegare år.
Vi har tilrettelagt trykte program i PDF-format slik at det kan lastast ned og lesast i si heilheit på din eigen PC.

Her er mange bilde og brosjyrane krev så mykje plass at det kan ta nokre sekund å laste opp sidene.


Admin